Mikrogrunder, hæftegrunder.
Grunder til grunding af alle mineralske overflader.
Murværk, beton, gips, eternit o.l.