Staldrens

Koncentreret staldrens.
Anvendes til desinficering af staldbygninger o.l. mellem hvert hold dyr.
Indeholder 10 % Benzalkoniumchlorid.
Må ikke blandes med andre sæber, da virkningen da forringes eller forsvinder.